timcom
hrvatski english
o nama novosti proizvodi rjeĻenja kupci posao kontakt
Novosti
MileGate 2112 kompaktni G.fast / VDSL2 micro DSLAM za ultra Ň°irokopojasni pristup za FTTB i FTTC topologije mreŇĺe 13.06.2018.
MileGate 2112 kompaktni G.fast / VDSL2 micro DSLAM za ultra Ň°irokopojasni pristup za FTTB i FTTC topologije mreŇĺe

MileGate 2112 osigurava usluge putem tradicionalne bakrene parice koristeńái G.fast tehnologiju. Sa svojim ne blokirajuńáim switchem MileGate 2112 dolazi sa mnoŇ°tvom znańćajki kao Ň°to su QoS, IP multicasting i VLAN. Zahvaljujuńái malim dimenzijama i proŇ°irenom rasponu temperature od - 20 do +60 MileGate 2112 se lako instalira u zajednińćkim prostorijama viŇ°estambenih zgrada (FTTB) ili u ulińćnim kabinetima (FTTC).

» opĻirnije
MSA kompatibilni SFP Transceiveri 23.05.2018.
MSA kompatibilni SFP Transceiveri

Multi vendor kompatibilna (MSA - Multi-Source Agreement) linija optińćkih transceivera kompatibilna je s velikom veńáinom dobavljańća koji nisu posebno implementirali ogranińćavajuńáe znańćajke za identifikaciju „friend of Foe.“ MeńĎutim, postoji moguńánost kodiranja linije proizvoda MSP SFP Transceivera za rad s gotovo bilo kojom zaŇ°tińáenom opremom. Prije pońćetka isporuke definira se Ňĺeljena platforma na koju se kodira Transceiver kako bi se postigla njegova kompatibilnost i omoguńáio rad.

» opĻirnije
Arhiva novosti

16.10.2017.
Oprema za teleprotekciju i telekomande, Smart Grid ready
Prijenos signala sa udaljenih i diferencijalnih releja za zaŇ°titu zahtijevaju pouzdano, sigurno i super brzo okruŇĺenje. TP10 Multiplekser omoguńáuje prijenos do deset dvosmjernih naredbi u takvim zahtjevnim okolnostima sa zajamńćenim kaŇ°njenjem od 2 ms (5ms u IP mreŇĺi). Par jedinica moŇĺe biti opcionalno meńĎusobno povezan preko optińćke veze, E1 (2 Mb / s) ili 64 kbit / s podatkovni kanal. Njegova pouzdanost moŇĺe biti poboljŇ°ana redundantnim putem prijenosa 1 + 1. Jedinica je visine 1U i moŇĺe se smjestiti u 19 " rack. Naredbe su dostupne na straŇĺnjem konektoru, a svi preostali elementi veze, upravljanja i indikacije nalaze se na prednjoj plońći. Skalabilnost TP10 ureńĎaja omoguńáava odabir usluge koju korisnik stvarno treba. prijenos naredbe moŇĺe se kombinirati s podacima prijenos. UreńĎaji se mogu spojiti zajedno za stvaranje sloŇĺenih instalacija Point-to Multipoint, ili prijenosne staze u scenarijima sigurnosnih kopija.

21.04.2017.
Kako kapitalizirati i uŇ°tedjeti na troŇ°kovima kod izgradnje FTTx rjeŇ°enja koristeńái Emtelle FiberFlow rjeŇ°enja
¬† TimCOM d.o.o. ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Medańćka 18, ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Utorak, 25.04.2017. ¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Agenda ¬† ¬†10:00 – 10:05¬†¬†¬†¬†¬†¬† Uvod u Radionicu¬† ¬† ¬† ¬†¬† ¬†10:05 – 11,00¬†¬†¬†¬†¬†¬† Emtelle FiberFlow FTTx rjeŇ°enja :¬†¬†¬† ¬† ¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -Fiber To The Cabinet,FTTC rjeŇ°enja¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -Fiber To The Home,FTTH¬† rjeŇ°enja ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -Fiber u zgradamma i stanovima ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -Fiber to the Base Stations&Fiber To The Antenna,FTTA,for 4G&5G ¬†11:00 – 11:15¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† FiberFlow instalacijske tehnike¬† ¬†¬†¬† ¬† ¬†¬†¬†¬† ¬†11:15 –11:30¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† FiberFlow¬† Portfolio &installation eqp.&Tools¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†11:30 –12:00¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Pitanja¬†¬†¬†¬†

01.03.2017.
MileGate 2012,microDSLAM G.Fast/VDSL2 ńćvor za ultra Ň°irokopojasne FTTB aplikacije i premium usluge
G.Fast je je ITU-T G.9700/9701 DSL standard za krańáe lokalne petlje sa bakarnim paricama, sa ciljanim brzinama izmeńĎu 150 Mbps i 1Gbps, ovisno o duljini petlje. G.Fast tehnologija koristi vrlo Ň°iroki raspon frekvencija, do 106 MHz, za usporedbu VDSL2 koji koristi raspon do samo 17 Mhz,za brzine prijenosa do 1 Gbps. Za telekom operatere je jako bitno da danas ponude svojim korisnicima premium telekomunikacijske usluge i da to budu usluge kakve ńáe biti i sutra. Maksimalne brzine prijenosa podataka mogu se postińái preko optińćkog vlakna do krajnjeg korisnika u stambenim zgradama. MeńĎutim ńćesto je jako teŇ°ko i skupo premostiti posljednjih nekoliko desetina metara u stambenim zgradama putem optińćkog vlakna za FTTH aplikacije. Ono Ň°to je joŇ° vrlo bitno je da ONT (Optical Network Termination Unit ) korisnińćku opremu, CPE, u veńáini sluńćajeva ne mogu instalirati korisnici samostalno, veńá je potrebna tehnińćka podrŇ°ka telekom operatera.

« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 »
 
Politika kvalitete
  ISO 9001: 2008 POLITIKA KVALITETE

ISO 9001:2015
Kontakti
 
adresa
e-mail
telefon
faks
TimCOM d.o.o.
II BariloviŤka 5
10 000 Zagreb
Hrvatska+ 385 1 3014 144

+ 385 1 3014 144
Copyright © Timcom d.o.o. 2008-2022. | Designed & developed by STO2